ระบบพลังงานที่บ้านผีเสื้อ

ครั้งแรกของโลกในการพัฒนาที่พักอาศัยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน
บ้านผีเสื้อเป็นกลุ่มบ้านที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองตลอด 24 ชั่วโมง100 เปอร์เซนต์

เป็นครั้งแรก บ้านผีเสื้อคือฝันของเราที่บรรลุการนำระบบลังงานสะอาด และยั่งยืนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนที่ทันสมัยที่สุดจากทั่วโลกในการพัฒนา

ระบบพลังงานของเราถูกออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและระบบนิเวศ ไฮบริดระบบไฮโดรเจนแบตเตอรี่เพิ่มข้อได้เปรียบของทั้งระบบการจัดเก็บไฮโดรเจนและแบตเตอรี่

กล่าวง่ายๆ คือ พลังงานของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานส่วนเกินใด ๆ จะถูกเปลี่ยนและเก็บไว้เป็นไฮโดรเจน เมื่อปราศจากแสงแดด เราจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่จัดเก็บจากถังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ระบบมีความปลอดภัย และสามารถปรับขยายได้100% โดยผลิตผลที่ได้จะมีแค่ออกซิเจนและน้ำซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ 
www.phisueahouse.com/th_index.php